🎃💀WORKSHOP TRANG TRÍ MẶT NẠ HALLOWEEN👹👺

🌠Tối ngày 29/10/2023,🏠 Trung tâm Nét Bút Việt đã tổ chức buổi Workshop 👹👺”Trang trí mặt nạ Halloween”🎃💀 cho các bạn học sinh đang tham gia học tại trung tâm. Buổi workshop diễn ra thật vui tươi, đã tạo cho các bạn các hoạt động thật ý nghĩa sau những giờ học thật căng thẳng.