Chữ tín và chữ tâm luôn được chúng tôi đặt lên hàng đầu

Đây là kĩ năng khó nhất và là một trong những thước đo trình độ của người Thầy . Nét phấn phải cô đọng, nét thanh phải mỏng như sợi chỉ, mềm như sợi tơ và vắt vẻo qua từng con chữ . Nét đậm phải rõ ràng, to nhưng không bị vỡ(nhạt), xốp và phải trắng đều, đậm, làm điểm tựa cho nét thanh . Chữ đứng phải ra chữ đứng,chữ nghiêng phải ra chữ nghiêng .Không được lai căng, nhầm lẫn