Mẫu chữ đẹp thầy Tuấn viết Mẫu chữ đẹp thầy Tuấn viết

Đây là kĩ năng khó nhất và là một trong những thước đo trình độ của người Thầy . Nét phấn phải cô đọng, nét thanh phải mỏng như sợi chỉ, mềm như sợi tơ và vắt vẻo qua từng con chữ . Nét đậm phải rõ ràng, to nhưng không bị vỡ(nhạt), xốp và phải trắng đều, đậm, làm điểm tựa cho nét thanh . Chữ đứng phải ra chữ đứng,chữ nghiêng phải ra chữ nghiêng .Không được lai căng, nhầm lẫn